top of page
tlo-chalo-08.jpg

O Liceum

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO to szkoła,  w której nie ma dzwonków, typowych lekcji, klas – rozszerzenia wybierasz sobie indywidulanie.

ChALO to miejsce pozbawione gotowych odpowiedzi, gdzie proces i droga są ważniejsze od ostatecznego wyniku, a uczniowie sami decydują o wyborze przedmiotów w programie rozszerzonym. Towarzyszą im w tym nauczyciele - tutorzy, którzy pomagają zaprojektować indywidualny program edukacyjny i cykl uczenia się, obejmujący pracę własną pod okiem przedmiotowców oraz realizację projektów. Gwarantuje to indywidualizację, usamodzielnienie się uczniów i stymulowanie ich motywacji w przestrzeni wolności i wzajemnego zaufania.

Liceum znajduje się w nadmorskiej dzielnicy Gdańska, na Przymorzu, przy ul. Jagiellońskiej 5. W bezpośrednim sąsiedztwie jest przystanek tramwajowy i autobusowy umożliwiający łatwy dojazd z centrum miasta. Nadmorska plaża, park Regana jak też  kompleks sportowy również znajdują się tuż obok.

Misją szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka oraz pomoc, by mógł on odnaleźć  swoje miejsce w życiu oraz osobiste powołanie w stopniowym zbliżaniu się ku dojrzałości chrześcijańskiej. CHALO to miejsce, w którym stwarzamy warunki do samorozwoju, przygotowując każdego ucznia do dorosłego, samodzielnego życia w rodzinie i w społeczeństwie.

W CHALO wykorzystujemy najbardziej skuteczne metody nauki i narzędzia pracy takie jak: metoda M.Montessori, realizacja projektów metodą eduscrum, narzędzia krytycznego myślenia, tutoring wychowawczo-rozwojowy. Wspieramy uczniów w  komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem treningu skutecznej komunikacji T.Gordona.

 

W CHALO  uczeń :

  • staje się bardziej samodzielny

  • indywidualnie kieruje własną nauką

  • selekcjonuje informacje

  • dopasowuje tempo przyswajania informacji do własnych możliwości

  • angażuje się w samokształcenie

  • sam decyduje na jakim poziomie trudności chce opanować dane zagadnienie

  • rozwija kreatywność, misyjność i wolontariat

  • uczy się przedsiębiorczości

Organizacja pracy w Liceum

 

Uczniowie przychodzą do szkoły zazwyczaj na godzinę 9.00. Wyjątkiem są dni z rozszerzeniami, wtedy zajęcia zaczynają się o 8.00. 
Każdy uczeń pracuje wg autorskiej ścieżki edukacyjnej. W związku z tym sam określa sposób realizacji podstawy programowej i to na jakie przedmioty chce uczęszczać, a które zaliczy w sposób uzgodniony z nauczycielem.
Nie ma potrzeby posiadania podręczników. Wszystko co trzeba umieć znajduje się na autorskiej platformie edukacyjnej Edukadu i jest realizowane oraz rozliczane w cyklu tygodniowym.
Na codzienny plan dnia składają się zajęcia obowiązkowe, takie jak konwersatoria z języka angielskiego (godzina zegarowa) i języka polskiego (godzina zegarowa), wykładowo-ćwiczeniowe lekcje z matematyki oraz przedmiotów rozszerzonych (godzina zegarowa) a także nieobowiązkowe wykłady z pozostałych przedmiotów (30 minut).
Ważnym elementem nauki jest czas pracy własnej, kiedy każdy uczeń samodzielnie,  we własnym tempie pracuje na platformie edukacyjnej.

 

Oczywiście jest też wf. Przedmioty artystyczne i dodatkowe są realizowane w czasie tzw. „tygodni nieakademickich”.
 

Każdego dnia są dwie półgodzinne przerwy na drugie śniadanie i obiad.

 

Wirtualny spacer po Liceum

Można zwiedzić nasze Liceum wirtualnie. Wejdź przez link poniżej na wirtualny spacer po budynku Szkoły:

wejdź na panoramy 360°:  spacer.chalo.pl

panorama360.jpg
bottom of page