top of page
tlo-chalo-04.jpg

Chrześcijańskie wychowanie

Uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego postrzegania rzeczywistości.

W Chrześcijańskim Liceum CHALO fundamentem wszystkich działań i postaw jest miłość do Boga i ludzi. Stwarzamy możliwość kształtowania charakteru młodego człowieka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Wspieramy młodzież w odkrywaniu potencjału, talentów i pasji danych im od Boga. Pragniemy  wyposażać uczniów w wartości chrześcijańskie. Przebywając razem kształtujemy postawę zaufania, wdzięczności i zależności od siebie nawzajem oraz świadomość Bozej obecności każdego dnia. 

Poprzez chrześcijańskie podejście:

  • pobudzamy wewnętrzna motywację do wiary, poszukiwania Boga, zainteresowania chrześcijańskimi wartościami

  • uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego sposobu postrzegania rzeczywistości

  • uczymy służyć Bogu poprzez służenie drugiemu człowiekowi

  • uczymy skupiać się na wspólnych prawdach a nie różnicach

  • relacje uczeń – nauczyciel oparte są na pokorze, cierpliwości, pełnym miłości szacunku i odkrywaniu potencjału, jaki Bóg włożył w każde dziecko

Wirtualny spacer po Liceum

Można zwiedzić nasze Liceum wirtualnie. Wejdź przez link poniżej na wirtualny spacer po budynku Szkoły:

wejdź na panoramy 360°:  spacer.chalo.pl

panorama360.jpg
bottom of page