top of page
tlo-chalo-10.jpg

Artykuły uczniów

4 powody dlaczego tutoring jest fajny

Olaf

Rozmowy z nauczycielem o pomocach i potrzebach pomagają w efektywniejszym nauczaniu i przyswajaniu wiedzy. Podczas spotkań sam na sam tutor może poświęcić całą swoją uwagę na jednej osobie i dokładnie pomóc uczniowi zrozumieć dany materiał.

chalo-10.jpg

Poznając ucznia, nauczyciel ma możliwość skupienia się na danych problemach czy blokadach i znajduje, dopasowane do konkretnej osoby, sposoby na ich rozwiązanie. Natomiast indywidualne zajęcia zmuszają do wypracowania w sobie systematyczności, co pobudza umiejętność samodzielnej pracy i wzrost odpowiedzialności.

 

Tutor pomaga kierować ucznia w stronę rozwiązań, poprzez odnajdywanie mocnych stron oraz pomaganie z przeszkodami w nauce. Wsparcie na drodze do osiągnięcia swoich celów zapewnia wszechstronny rozwój.

 

Spotkania, które skupiają się na jednej osobie, często pomagają w znalezieniu swoich potrzeb dotyczących rozwijania się i poszerzania granic możliwości. Gdy tutoringi skutkują w osiągniętych celach, lepszych wynikach w nauce czy efektywniejszym rozwiązywaniem problemów, uczeń sam zacznie zauważać swoje nabyte umiejętności. Pozna swoje granice i metody, jak się z nimi uporać.

 

Podsumowując, indywidualne rozmowy z nauczycielem mogą być owocne dla obu stron. Pomagają w zrozumieniu ucznia i objaśniają nowe metody nauczania, a uczeń nabywa nowe umiejętności i zdobywa wiedzę o samym sobie.

bottom of page